Durant el segon trimestre l’alumnat de 1r ESO ha dut a terme un projecte interdisiplinar amb tres matèries implicades: ciències socials, visual i plàstica i tecnologies. Un dels objectius principals del projecte era conèixer com vivien els homes de la Prehistòria i de l’Edat Antigia. Des de tecnologies s’ha construït rèpliques d’utensilis de la Prehistòria i de l’Edat Antiga.  A continuació hi ha tot un seguit d’imatges de les rèpliques que s’han construït.